Invulling Naar Werk trajecten

Ook nu vindt de intake op de praktijk plaats. Individuele mogelijkheden, behoeften en wensen worden in beeld gebracht en samen stellen we een intake op gericht op het vinden van passend, duurzaam werk waar de cliënt persoonlijk meerwaarde uit kan gaan halen.

Op basis van inzichten – vaak bij ons opgedaan in een Werkfit traject - of op basis van de specifieke wensen waarmee mensen worden aangemeld, brengen we in beeld:

• Wat realistische haalbaar is
• Waar de passie van de cliënt ligt en of dit meegenomen kan worden in haalbare, nieuwe beroepsperspectieven
• Gaan we het alledaagse leven van de cliënt na: hoe ziet de huidige daginvulling eruit, wat ondernemen mensen al om weer te gaan werken en hoe open staan ze voor het gericht samen zetten van nieuwe stappen.
• Is er een volledig en overzichtelijk cv en brief en hoe staat het met de sollicitatievaardigheden: extra training kan op dit punt worden ingezet binnen ons trainingscentrum Kr8 (zie www.kr8.nu).
• Welke drempels er nog spelen: wellicht is individuele coaching nog op meerder levensterreinen nodig om weer krachtig en zelfverzekerd de arbeidsmarkt te benaderen. Medische en psychische drempels worden in kaart gebracht en meegenomen in de stappen die we richting het vinden van werk gaan zetten. We willen zowel over- als ondervragen voorkomen en juist de eigen onafhankelijkheid bevorderen.

Concreet zetten we in de afgesproken termijn die stappen die nodig zijn om een nieuwe baan aan te gaan en vol te houden. Coaching blijft dus ook gedurende een nieuw dienstverband van toepassing waar gewenst en – gezien de afgesproken termijn – inpasbaar binnen de nieuwe structuur die mensen aangaan. Duurzaam succes is hierbij de inzet.

Voor meer informatie kunt u terecht op beide sites:
www.beemsterraaijmakers.nl
en
www.kr8.nu

Bellen mag altijd om te bespreken hoe we zo gericht mogelijk samen een traject aan kunnen gaan: Marcella Raaijmakers: 06-34671766

button

button_top5

Netwerk partners

www.hanstimmermans.nl