Het zou eigenlijk een werkwoord moeten zijn: aan je relatie werken! Vaak zien wij in de praktijk dat mensen overvallen kunnen worden door bijvoorbeeld:

 

- Het te weinig delen van behoeften waardoor er verwijdering kan ontstaan met alle gevolgen

  van dien

- Je laten leven door gezinsomstandigheden, werk of andere zaken waardoor de relatie op

  zich weinig tot geen aandacht krijgt en er een soort ‘kabbelend beekje’ ontstaat

- Gevoelens voor een ander dan je partner die een bedreiging voor je relatie vormen

- Preventief: je voelt / ervaart afstand, gaat beide zo anders met zaken om die wel effect

  hebben op de relatie, waardoor je minder gericht samen in gesprek gaat. Gerichter leren

  communiceren is dan van groot belang om verwijdering te voorkomen.

 

In een eerste gesprek verkennen we wat de doelstelling van de therapie is en of we daarmee met zijn drieën op 1 lijn zitten. Het is niet zo dat relatietherapie er per definitie op gericht is om de relatie in stand te houden. Soms zijn verschillen, problemen of andere omstandigheden zo overheersend, dat er gewerkt wordt aan een afscheid. Ook dan kan therapie noodzakelijk zijn omdat beide partners vaak heel anders met het verlies en dus de verwerking omgaan. Is het doel juist om weer dichter bij elkaar te komen en vanuit meer inzicht in elkaar verder te gaan, dan is dat het doel waaraan we vaak gezamenlijk werken, maar soms ook iets dat we in 1 op 1 gesprekken aanpakken. Diverse methodieken (persoonlijkheidsonderzoek, karakterschetsen, krachtenveldanalysen en bijvoorbeeld het enneagram) worden toegepast, huiswerkopdrachten worden aan de hand van de gekozen interventie meegegeven en praktische stappen (meer samen doen, samen ontspannen, elkaar juist wat meer ruimte geven voor individuele ontwikkeling etc) worden gezamenlijk uitgewerkt.

 

De relatietherapie is er op gericht om beide partijen met respect te behandelen, beide partijen niet te beoordelen of te veroordelen over wie goed of fout is. Beide rollen worden inzichtelijk gemaakt.

 

Voorwaarde voor de relatietherapie is wel dat beide partijen er achter staan om in gesprek te gaan. Zo kunnen we samen naar een gemeenschappelijk doel toe werken.

 

 

Klik hier voor de procesbeschrijving relatietherapie

 

 

 

button

button_top5

Netwerk partners

www.hanstimmermans.nl