Niet altijd is duidelijk waar de belemmeringen liggen. Dan kan het wenselijk zijn om nader onderzoek te doen. Dit is een assessment op maat: te denken valt aan schoolbaarheid, persoonlijkheidsonderzoek, sociaal-emotionele vaardigheden, intelligentie, psychische belastbaarheid en vele andere relevante aspecten. In samenspraak met cliënt en/of opdrachtgever gaan we kijken naar de zaken waar we meer inzicht in willen krijgen en stellen we een testpakket samen dat bij het individu past. Resultaten worden altijd eerst met de cliënt zelf besproken. Hij of zij geeft toestemming om de resultaten met derden te delen. Of opdrachtgevers hierover met de betreffende mensen andere afspraken maken, is aan hen.

Voorbeelden van onderzoek & assessment zijn:

Onderzoek naar Persoonlijkheid / psychische belastbaarheid:

- NPV: Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst

- SCL-90: Klachtenonderzoek psychiatrisch beeld

- UCL: Probleemoplossend vermogen                     

- Sociaal-emotionele vaardigheden (biedt tevens inzicht in psychosomatische klachten en dus in de verminderde fysieke weerbaarheid)

Onderzoek naar leervermogen / intelligentietests:

- Uitgebreide intelligentietest: WAIS

Onderzoek naar de interesses & beroepskeuze onderzoek:

- Korte variant beroepskeuzeonderzoek:

* Loopbaanmotieven

* Beroepskeuzetest

- Uitgebreid beroepskeuzeonderzoek:

* Persoonlijkheidsonderzoek

* Loopbaanmotieven

* Beroepskeuzetest

Op verzoek is een combinatie van testen uiteraard mogelijk en kunnen wij maatwerk bieden. Dit wordt afgestemd op uw specifieke vraagstelling.

 

Klik hier voor de procesbeschrijving onderzoek & assessment

 

 

button

button_top5

Netwerk partners

www.hanstimmermans.nl