Je ziek voelen kan heel veel oorzaken hebben. Voorbeelden van ziek zijn en onze aanpak zijn:

  • Ernstige ziektes zoals een vorm van kanker, kunnen ervoor zorgen dat je (tijdelijk) helemaal uitvalt of probeert om je behandeling met je werk te combineren. Dit om grip op je dagelijks leven te houden en niet alleen met de ziekte bezig te willen of te hoeven zijn. Emotioneel en praktisch komt daar veel bij kijken. Samen gaan we afstemmen wat haalbaar is, wat je nodig hebt om je zo goed mogelijk te blijven voelen, alle gevoelens die je bezighouden m.b.t. je toekomst en de reacties van mensen uit je directe omgeving vragen veel energie. We gaan in gesprek met jou en (eventueel) de mensen om je heen. Zo wordt gaandeweg het begeleidingstraject vorm gegeven. 
  • Reorganisaties, de psychische druk die je voelt als gevolg van je taken en de klik met collega’s, het zijn allemaal zaken die ziek worden in de hand kunnen werken als ze een negatieve impact op je hebben. Waarom trek je je bepaalde zaken enorm aan of streef je ernaar om bij iedereen in de smaak te vallen? Of kunnen we het gesprek aan met collega’s die een afwijzende houding aannemen en waar je niet alleen doorheen lijkt te komen? Zit je wel op de juiste plek en zijn andere werkplekken denkbaar die meer bij jouw talenten passen? Door tijdig in te haken op dit soort vragen, kan uitval vaak worden voorkomen. Even een pas op de plaats maken door tijdelijk afstand te nemen, kan ruimte creëren om over alle facetten die er voor je spelen en die je in je werk opbreken, eens te onderzoeken. Wat is veranderbaar aan jouw eigen beeld, aan je werkomgeving of aan de sfeer waarin je werkt en wat moeten we doen om uitval te voorkomen en weer met plezier en geloof in je eigen kunnen aan de slag te gaan. Dit zijn vragen die aan de orde kunnen komen.
  • Onverwerkte ervaringen (trauma) die zich onverwacht aandienen of die opspelen als gevolg van iets dat zich in het hier en nu voordoet. Soms kunnen zaken die je dacht verwerkt te hebben of waar je lang geen aandacht aan hebt besteed je ineens dwars gaan zitten. Vaak kun je niet eens benoemen wat er nu precies is omdat je er wellicht vanuit bent gegaan dat je met sommige zaken al ‘klaar’ was of niet had gedacht er last van te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin het verhaal van iemand anders bij jou herinneringen oproept en je verdrietiger of bozer maken dan je had verwacht. Samen gaan we op zoek naar een mogelijkheid om hier mee om te kunnen gaan.
  • Persoonlijkheidsvraagstukken. Om meer inzicht te krijgen in de manier waarop je je werk doet, hoe samenwerking in teams gestalte krijgt en waar inzicht gewenst is in de eigen persoonlijkheid of de manier waarop collega’s met elkaar omgaan, kunnen zowel individuele als groepsgewijze trainingen worden ingezet die dit bevorderen. Te denken valt aan onderzoek naar de diverse persoonlijke eigenschappen die door inzicht in elkaar gerichter samen kunnen gaan werken of individueel inzicht in de redenen waarom je je aan het gedrag van collega’s ergert of waarom je zelf vastloopt in de communicatie op je werk. Door dit met elkaar te bespreken zal meer (onderling) begrip en respect ontstaan.

Klik hier voor de procesbeschrijving ziekteverzuim en preventie

button

button_top5

Netwerk partners

www.hanstimmermans.nl