Dit document tekent u als u besluit om na de intake met ons verder te gaan. Wanneer uw traject door derden is ingekocht, zijn deze voorwaarden van toepassing op onze opdrachtgever.

Beste cliënt,

U heeft gekozen om door mij begeleid / behandeld te worden en dit te betalen: U bent van harte welkom! Graag help ik u verder bij uw eigen proces. Samen gaan we er voor om uw situatie te verbeteren.

Er zijn vooraf een aantal zaken belangrijk voor u om te weten. Dit gaat met name over het financiële gedeelte.

  • Periodiek stuur ik u een factuur met betrekking tot de verrichte dienstverlening. Dit gebeurt maandelijks. De dienstverlening bestaat uit: bijeenkomsten / sessies, telefonische consulten, e-mail consulten, contacten met derden (denk aan: medisch, uitkeringstechnisch, psychiater etc), rapportages en andere administratieve handelingen. Uiteraard gebeurt dit alles in overleg met u en dus met uw goedkeuring. U weet dus vooraf dat ik activiteiten in uw belang ga uitvoeren.
  • De door u te betalen dienstverlening bestaat dus niet alleen uit de momenten dat wij elkaar “live” zien. Vaak regel ik achter de schermen allerlei zaken voor u. Denk aan het contacten leggen met instanties, overleg plegen met de huisarts of GGZ en ander uitzoekwerk. Ook moet ik regelmatig rapporteren met verschillende doelen en andere zaken voor u achter de schermen regelen. Denk hierbij dan aan bijvoorbeeld het realiseren van woonurgentie, aanmeldingen doen bij bijvoorbeeld schuldhulpverlening of andere hulpverleningsinstanties, politie of verslavingszorg, contact opnemen met de werkgever, het uitwerken van testmateriaal enzovoort. Dit zijn activiteiten die moeten gebeuren om de dienstverlening voor u zo goed mogelijk te laten verlopen. Die activiteiten zal ik dan ook meenemen in de factuur gebaseerd op het bestaande uurtarief.
  • Bij het níet voldoen van de factuur binnen de gestelde termijn, wordt 1 betalingsherinnering gestuurd. Indien de factuur na deze betalingsherinnering wederom niet wordt betaald binnen de gestelde termijn, zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven aan juridisch advies en incassobureau MediCas.
  • Indien u verder woont dan regio Tilburg en als Marcella u thuis bezoekt, worden reistijd / reiskosten in rekening gebracht. Indien u verder woont dan regio Tilburg of Oosterhout en als Nicolette u thuis bezoekt, worden reistijd / reiskosten in rekening gebracht.  Over deze kosten maken we uiteraard samen goede afspraken.
  • Als u verhinderd bent voor een afspraak, belt u dan minimaal 24 uur van te voren af. Dan kan ik eventueel nog iemand anders inplannen. Als u korter dan 24 uur van te voren, of helemaal niet afbelt (ook bij ziek zijn), ben ik genoodzaakt de geplande afspraak toch in rekening te brengen.


Verder is er een privacyreglement en klachtenreglement. Dat is opvraagbaar en zichtbaar op de website.

In het kader van het bewaken van de kwaliteit van de praktijk, neemt de praktijk deel aan het keurmerk Blik op Werk. Jaarlijks worden cliënten steekproefsgewijs benaderd om hun oordeel over de praktijk te geven. Uw oordeel blijft anoniem. Het is dus mogelijk dat u in de loop van de tijd hiervoor telefonisch, schriftelijk of per mail benaderd wordt.

Voor overige betalingsvoorwaarden, verwijs ik u naar de betalingsvoorwaarden van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen).

Website NIP: http://www.psynip.nl

button

button_top5

Netwerk partners

www.hanstimmermans.nl